De Gereformeerde Gemeente Kruiningen mag gemeentegrond kopen om extra parkeerplaatsen aan te leggen bij haar kerk aan de Hansweertsestraatweg.

Het Reimerswaalse college van burgemeester en wethouders verleent toestemming voor de verkoop van het gemeenteplantsoen.

De gemeente stelt als voorwaarde voor de aanleg van de parkeervakken dat er langs het trottoir, aan de zijde van de Marconistraat, een strookje natuurlijk groen blijft in de vorm van een haag. Ook moeten er op de hoeken groenvakken met bomen blijven.

Er kan voor de extra parkeerplaatsen een uitrit worden gemaakt op de Hansweertsestraatweg. "De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de Gereformeerde Gemeente Kruiningen", aldus de gemeentelijke nota.