In samenwerking met de telecomproviders zet de provincie vanaf woensdag een enquête online over de gsm-dekking in Zeeland. De laatste jaren was de dekking voor mobiele telefoons slecht in delen van Zeeland. 

Drie landelijke providers hebben de laatste tijd echter veel geïnvesteerd in het 4G-netwerk waardoor ook het netwerk voor 2G en 3G zou verbeteren.

De provincie sprak naar aanleiding van de klachten met de providers af dat er na deze investeringen een enquête online zou komen. Hieruit moet blijken of de investeringen daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid.

Zeeuwen kunnen via de enquête ook klachten over het netwerk melden. De vragen zijn vanaf woensdag te vinden op www.zeeland.nl/mobieledekking.