Beheerders José, Valentijn en Jelle blijven zich in ieder geval tot het einde van dit jaar inzetten voor dorpshuis De Vroone in Kapelle. Dat laat de gemeente Kapelle weten. 

De drie wilden de exploitatie deze zomer overdragen aan een opvolger, maar de gemeente heeft de voorwaarden voor de toekomstige invulling van De Vroone nog niet op een rijtje.

Kapelle doet onderzoek naar de toekomst van de dorpshuizen in de gemeente. ‘We kunnen kandidaat-beheerders nog geen duidelijkheid geven over de condities waaronder we de exploitatie in handen van een nieuwe beheerder kunnen geven’, aldus wethouder Evert Damen.

Te veel vragen

De gemeenteraad bespreekt het onderzoek naar de toekomst pas op 1 september, omdat de klankbordgroep nog te veel vragen had om het rapport tijdig af te ronden voor de raadsvergadering van 7 juli.

‘Op dit moment gaan we ervanuit dat er op 1 september voldoende informatie op tafel ligt om de gemeenteraad een uitspraak te vragen over de manier waarop ze de dorpshuisfunctie in de toekomst wil vormgeven.’

Bezuinigen

Of de raad dan ook al over alle financiële kaders kan besluiten is onduidelijk. Kapelle wil bezuinigen op haar gemeentelijke voorzieningen. ‘Dit betekent voor de overdracht van de exploitatie van De Vroone dat we ervan moeten uitgaan dat we het najaar nog nodig hebben om zaken te regelen.’

Interesse

Volgens Kapelle hebben enkele belangstellenden zich bij de huidige beheerder gemeld. ‘We hebben nog niet onderzocht of één van deze kandidaten ook daadwerkelijk inhoudelijk en financieel in staat is om De Vroone over te nemen. Dat stellen we uit tot de raad zich heeft uitgesproken over de toekomst van het dorpshuis.’