De gemeente Goes houdt dinsdag 14 juli om 17.00 uur en om 18.30 uur een informatiebijeenkomst over de noodopvang van vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes.

De informatiebijeenkomst over de noodopvang voor asielzoekers in het restaurant van de Zeelandhallen dinsdag om 17.00 uur is alleen bestemd voor ondernemers en bewoners op het bedrijventerrein De Poel.

De bijeenkomst om 18.30 uur is voor iedereen. Burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes en mensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Zeeland en de politie zijn aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden.

"We zullen het plenaire gedeelte zo kort mogelijk houden, omdat er veel vragen zijn”, zegt Verhulst. Dinsdag werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het COA voor de opvang van maximaal vierhonderd asielzoekers.

Nederland heeft momenteel te maken met een sterke toename van het aantal vluchtelingen. Het gaat vooral om mensen uit Syrië en Eritrea.

In afwachting van de procedure krijgen ze de noodopvang aangeboden. Het college heeft een harde garantie van het COA gekregen dat de noodopvang op 23 oktober wordt beëindigd.