De Provincie Zeeland heeft het preventief toezicht op de financiën van de gemeente Kapelle opgeheven. De gemeente stond sinds 1 januari onder toezicht, omdat de meerjarenbegroting niet sluitend was.

In de pas door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2016-2019 zijn financiële maatregelen opgenomen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

"De provincie heeft de Kadernota beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze maatregelen realistisch zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Kapelle woensdag weten. "Daarom heft ze het preventief toezicht op."

Toen de provincie het toezicht instelde, was er sprake van een tekort van 1,2 miljoen euro, inclusief het niet meer ontvangen van dividend van Delta.

Dit gat wil Kapelle dichten door onder meer extra te bezuinigen op de ambtelijke organisatie en voorzieningen, de toeristenbelasting te verhogen, precariobelasting te heffen op kabels en leidingen en minder geld te lenen.