Bouwmarkt Gamma verhuist hoogstwaarschijnlijk naar De Goese Poort in Goes. De vestiging daar gaat flink groter worden dan het huidige onderkomen aan de Marconistraat.

De Goese Poort is eenvan de belangrijke entrees van de stad. Al jaren zijn er plannen voor invulling, maar niet eerder kwamen deze van de grond. Naast de Gamma moet er een restaurant komen en er is nog ruimte voor andere functies.

De gemeente Goes is over de invulling in gesprek met de ontwikkelaars Goese Poort BV van de heer Gé en Esseling Groep van de Gamma. Zowel de gemeente als de ontwikkelaars hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan.

Voordat er een eerste paal wordt geslagen moet op verkeerskundig gebied het nodige gebeuren. De rotonde Tiendenplein krijgt in het kader van de ontwikkelingen een extra afslag. Wethouder Jo-Annes de Bat van de gemeente Goes denkt dat de werkzaamheden daarvoor eind dit jaar beginnen.

Na de zomer worden de procedures in gang gezet. De Bat is blij dat de entree een metamorfose krijgt. "De Goese Poort leidt de mensen naar het centrum en bepaalt dus mede de uitstraling van de stad. Het gebied zit te wachten op een kwaliteitsimpuls."