In de Zeelandhallen in Goes worden van halverwege juli tot oktober maximaal 400 asielzoekers opgevangen. Het gaat om noodopvang.

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Goes heeft dinsdag ingestemd met het dringende verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Er komen voornamelijk mensen uit Syrië en Eritrea naar Goes. In afwachting van de procedure krijgen ze de noodopvang aangeboden. Het college heeft een harde garantie van het COA gekregen dat de noodopvang op 23 oktober wordt beëindigd. 

De asielzoekers woden opgevangen in Goes, omdat Nederland momenteel te maken heeft met een sterke toename van het aantal vluchtelingen. Binnenkort wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Vertegenwoordigers van het COA en de politie zijn daarbij aanwezig.

Geruchten

Het gonst al maanden van de geruchten dat er asielzoekers naar de Zeelandhallen komen. Zeelandhallen-eigenaar Libéma zou een contract hebben gesloten met het COA over de noodopvang. Zo zijn eerder in de IJsselhallen in Zwolle grote groepen asielzoekers opgevangen.

Een groep Goesenaren kwam in opstand tegen de mogelijke vestiging van asielzoekers. Zij verenigden zich eind vorig jaar in het Burgercomité Goes dat werd bijgestaan door het landelijke comité AZC-Alert.

In Goes staat al een asielzoekerscentrum speciaal voor gezinnen. In dat centrum zijn momenteel 300 plaatsen.