Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dinsdag het toekomstplan voor de Zeeuwse zorg in ontvangst genomen. Het plan werd op initiatief van haar gemaakt door vertegenwoordigers van alle Zeeuwse zorginstellingen en met hulp van 135 inwoners.

Zorgverzekeraar CZ nam daarbij het voortouw.

Een van de verregaande conclusies in het plan is dat het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Zorgsaam veel intensiever moeten gaan samenwerken. De complexe zorg moet op termijn op één van de twee locaties worden geconcentreerd: Goes of Terneuzen.

Het begrip complexe zorg moet nog worden uitgewerkt, net zaken als de benodigde investeringen overigens, maar zeker is dat zaken zoals oncologische en een aantal cardiovasculaire interventies daaronder vallen. Beide ziekenhuizen zullen wel acute zorg blijven leveren, vanwege de 45-minutennorm.

Zorgcentra

Een andere belangrijke verandering in het plan is de komst van integrale zorgcentra en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten per 20.000 tot 40.000 inwoners.

Het zijn kleine medische klinieken waar een huisartsenpost is, maar ook poliklinieken waar medisch-specialisten spreekuur houden, een polikliniek speciaal voor geriatrie en ondersteunende functies zoals thuiszorg en de GGZ.

Psychiatrische patiënten

Ook op het gebied van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg moet er meer worden samengewerkt. Dit moet Zeeuws-breed worden georganiseerd. Er komt dus één psychiatrische ziekenhuisafdeling in de provincie. Verder moeten psychiatrische patiënten zoveel mogelijk thuis worden geholpen of ‘om de hoek’ door gespecialiseerde wijk- en crisisteams.

Patiëntendossier

Om alle veranderingen mogelijk te maken, waarbij veel meer wordt samengewerkt, is een Zeeuws elektronisch patiëntendossier noodzakelijk, zeggen de makers van het plan.

Momenteel gebruiken zorginstellingen nog verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. “Als je vanuit Goes voor een behandeling naar Terneuzen moet, moet je met een foto op pad. Dat is niet meer van deze tijd”, zegt gedeputeerde George van Heukelom.

Mooie toekomstvisie

Hij is tevreden over het rapport, net zoals de meeste betrokkenen. Volgens hem schetst het een mooie toekomstvisie voor de Zeeuwse zorg. Zorgverzekeraar CZ wil partijen die niet meedoen aan het plan niet contracteren.

Voorzitter van de raad van bestuur van het ADRZ Claudia Brandenburg heeft ook al gereageerd en gezegd dat ze blij is ‘met de positief getoonzette en realistische toekomstvisie’.