Een commissie van vijf leden van Provinciale Staten moet onderzoeken welke lessen over het samenspel en de rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kunnen worden getrokken uit het Sloeweg-debacle.

Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen hoe grote projecten zoals de verdubbeling van de Sloeweg in de toekomst beter beheerst en gecontroleerd kunnen worden.

Het onderzoek moet bestaan uit dossieronderzoek, interviews en een (in principe) openbare hoorzitting. Dat zijn de aanbevelingen van een tijdelijke commissie die heeft gekeken hoe het debacle het beste kan worden onderzocht.

Vrijdag beslist Provinciale Staten of het er komt. Als ze 'ja' zegt, moet het onderzoek rond 1 november zijn afgerond. In december discussiëren Provinciale Staten dan over het onderwerp.

In de commissie is plaats voor vijf Statenleden, gelijk verdeeld over de coalitie en oppositie: Tobias van Gent (VVD), Hanny Kool-Blokland (CDA), Ger van Unen (SP) en Rutger Schonis (D66). Voorzitter is Peter van Dijk van de PVV.

Provinciale Staten heeft vrijdag een extra krediet van 18,5 miljoen euro verleend voor de verdubbeling. Het oorspronkelijke budget bedroeg 58 miljoen euro. Bovenop de 76,5 miljoen euro komt nog een bedrag voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising of rotonde bij de kruising van de Sloeweg en de Bernhardweg.