Karin Smit wordt met ingang van september de nieuwe directeur-bestuurder van de Zeeuwse zorginstelling Gors. 

Op 1 september neemt Smit de taken over van Jaap Hulstein, die 31 jaar directeur-bestuurder van de zorginstelling voor mensen met een beperking is geweest. 

Smit werkt 24 jaar in de zorg en is sinds elf jaar regiomanager Oosterschelderegio voor Juvent in Zeeland. Daarvoor werkte ze onder meer bij Emergis.  

“Met Karin Smit verwachten we een raad van bestuur te krijgen die kan werken aan de veranderingen en vernieuwingen die de komende jaren van groot belang zijn voor de gehandicaptenzorg”, zegt Marc van de Vijver van de raad van toezicht van Gors.

Hulstein neemt eind augustus afscheid.