De Borselse gemeenteraad roept Provinciale Staten (PS) van Zeeland op de plannen voor de verdubbeling van de N62 (Sloeweg) te heroverwegen.

Borsele blijft vasthouden aan een ongelijkvloerse in plaats van een gelijkvloerse aansluiting van de N62 op de Westerscheldestunnelweg en Bernhardweg.

'Wij verwachten dat de voorgestelde plannen veel meer belastinggeld kosten dan nu een extra uitgave doen’, stellen de raadsfracties unaniem.

Groei

De Provincie Zeeland versobert de verdubbeling, omdat de kosten veel hoger uitvallen dan voorzien. De gemeente Borsele kan zich niet in alle aanpassingen vinden. Grootste struikelblok is het voorstel van Gedeputeerde Staten om in plaats van de ongelijkvloerse een - goedkopere - gelijkvloerse kruising aan te leggen.

Volgens Borsele is een ongelijkvloerse kruising noodzaak. "De verkeersintensiteit van de Westerscheldetunnel is sinds de ingebruikname al met ruim 40 procent toegenomen", schrijven de fracties. "De groeicijfers pleiten voor een oplossing die voldoende ruimte biedt voor de komende tientallen jaren. Dat bieden deze nieuwe plannen niet."

PS besluiten op 3 juli over dit project.