Via 1.800 gedrukte enquêtes gaat de gemeente Reimerswaal de mening van haar inwoners over 4 thema’s vragen. Het gaat om woon- en leefklimaat, gemeentelijke dienstverlening, relatie inwoner en gemeente en welzijn en zorg. 

Met de uitkomsten wil Reimerswaal het gemeentebeleid en de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van inwoners, staat in een gemeentelijke nota over het burgertevredenheidsonderzoek.

Door onder meer de decentralisaties hebben gemeenten steeds meer taken gekregen. "Daardoor komt de capaciteit van de gemeentelijke organisatie onder druk te staan en krijgen gemeenten vaker en directer met haar burgers te maken", schrijft de gemeente in de nota.

"In dat kader ligt er een enorme opgave bij gemeenten om de dienstverlening vanuit de leefwereld van inwoners te organiseren en de eigen kracht van inwoners te benutten. Daarvoor is het belangrijk te weten wat er leeft in de dorpen", licht de gemeente het besluit toe. 

Meer betrekken

In de vragenlijst kunnen de geselecteerde inwoners aangeven wat er goed gaat en wat volgens hen beter kan. De gemeente ziet de enquête als een middel om te kunnen prioriteren en inwoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de gemeente.