De gemeente Borsele kan zich 'absoluut' niet vinden in de aanpassingen van de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg.

Dat zegt ze in een reactie op de door de provincie voorgestelde versoberingen van het tracé van de nieuwe Sloeweg. In het oorspronkelijke plan zou er een ongelijkvloerse kruising van de drie wegen komen.

Door het verwachte tekort van ten minste 19 miljoen euro is de provincie echter genoodzaakt aanpassingen te doen. Een van de grootste is de ongelijkvloerse kruising bij de Westerscheldetunnelweg te vervangen door een gelijkvloerse 'superrotonde'.

Borsele vindt dit geen "robuuste, toekomstbestendige infrastructuur". Ze wijst op het voortraject van zeven jaar waaruit het idee is voortgekomen om bij Sloeweg, Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg een ongelijkvloerse kruising te maken.

Deze is verwerkt in een goedgekeurd MER-rapport. "De nu voorgestelde aanpassingen zijn niet in overeenstemming met onze besluitvorming", aldus Borsele. De gemeente wil in principe dat het oorspronkelijke tracé gehandhaafd blijft, maar heeft als alternatief ‘een trompetoplossing’ ingediend.

Conflictvrij

De gemeente zegt dat daarmee ook "een volledig conflictvrij knooppunt" ontstaat. "Dan blijft de oorspronkelijke doelstelling om ongelijkvloers van Goes naar Gent te kunnen rijden staan", zegt wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele.

"Als dat je doelstelling is, moet je het in een keer goed doen. Anders kun je het beter helemaal niet doen." De provincie neemt de reactie mee in het voorstel voor de versoberingen van de verdubbeling van de Sloeweg. Dat wordt op 3 juli besproken in Provinciale Staten.