Met een jaarlijkse lastenstijging voor Zeeuwse burgers en bedrijven van maximaal 2 tot 2,5 procent voor de komende 4 jaar wil waterschap Scheldestromen tot en met 2019 240 miljoen euro investeren.

Het geld is bestemd voor onder meer wegen, dijkvakken en fietspaden in de provincie.

Dat staat in het bestuursprogramma dat het nieuwe bestuur van waterschap woensdag presenteerde. "We hebben een balans gevonden tussen het uitvoeren van onze taken en een gematigde tariefsontwikkeling", vindt bestuurder Denis Steijaert.

Nieuwe normering

In het programma staan verschillende speerpunten voor de komende periode. Zo moet het waterschap ervoor zorgen dat het veilig is achter de Zeeuwse dijken. Hiervoor wacht Scheldestromen een grote klus, omdat vanuit het Rijk vanaf 2017 een nieuwe normering voor de waterkeringen geldt.

"Daarvoor moeten we alle primaire waterkeringen opnieuw beoordelen en dat doe je niet in één of twee jaar", legt waterschapsbestuurder Bert de Smet uit. "Daaruit kunnen nieuwe investeringen voortkomen. We bekijken nu hoe de normering precies in elkaar steekt."

De algemene vergadering van het waterschap besluit begin juli over vaststelling van het bestuursprogramma.