De A58 is dinsdag van 19.00 uur tot woensdag 6.00 uur ter hoogte van de Kreekrakbruggen afgesloten voor verkeer richting Middelburg.

Verkeer wordt omgeleid via de N289. Deze nacht verwijdert Rijkswaterstaat de afzettingen en voert plaatselijk herstelwerk uit aan het asfalt.

Vanaf woensdag is brug noord (richting Middelburg) open voor verkeer. De renovatie van deze brug is dan afgerond. Verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Middelburg beschikt dan weer over 2 normale rijstroken. Ook geldt dan weer de normale maximumsnelheid van 120 kilometer per uur (130 tussen 19.oo en 6.00 uur).

"Na de openstelling van brug noord ronden we de werkzaamheden aan brug zuid af", aldus Rijkswaterstaat.

Het gaat om het plaatsen van nieuwe leuningen, storten van gietasfalt, het conserveren van de randen van de brug en het aanbrengen van de definitieve markering.

Hinder

"Het verkeer ondervindt nog tot eind juni hinder van dit werk. De rijstroken blijven versmald en er geldt een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur. Vanaf begin juli is ook op brug zuid de situatie weer normaal." 

Tot eind juli zijn er nog wel werkzaamheden vanaf de vluchtstrook. "Hiervan ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder."