De Kredietunie Zeeland stopt. Er maakten te weinig mkb'ers gebruik van het fonds dat in het leven geroepen was om bedrijven financieel te ondersteunen. 

Het fonds werd in juli 2013 opgericht. Sinds april vorig jaar, toen de Kredietunie Zeeland het startkapitaal bij elkaar had, hebben slechts zestien MKB’ers een aanvraag voor ondersteuning ingediend. 

Zes daarvan werden in behandeling genomen en uiteindelijk is er slechts één aanvraag gerealiseerd.

Het kapitaal, waarmee de leningen konden worden verstrekt, kwam van 25 bedrijven en organisaties, verzekeraar ZLM en de provincie.

Andere behoeftes

Als verklaring voor de geringe animo zegt Kredietunie Zeeland dat ondernemers meer behoefte lijken te hebben aan risicodragend vermogen. 

Ook zouden er meer van dit soort dergelijke fondsen zijn opgestart, zouden banken weer meer kredieten verstrekken aan MKB’ers en daarnaast zouden ondernemers steeds vaker kiezen voor alternatieve manieren van financiering zoals crowdfunding en leningen bij familieleden en kennissen.

Om te kunnen voortbestaan had de Kredietunie Zeeland jaarlijks tientallen kredieten moeten verstrekken. "Bestuur en leden achten dit onhaalbaar en zien geen kans op continuïteit", luidt de conclusie.