Woningstichting RWS is van plan om de komende jaren een deel van het eigen vermogen in te zetten om de woonlasten van de huurders binnen de perken te houden.

Dat maakte de organisatie bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. 

RWS maakt zich namelijk grote zorgen over de stijging van de woonlasten voor huurders. De woningstichting gaat dit jaar onderzoeken hoe dat komt en neemt aan de hand daarvan maatregelen.

Om de huurlasten te beperken wordt er onder andere gedacht aan investeringen de energielasten van de huurders verlaagd kan worden. 

Resultaten

Uit de gepresenteerde cijfers bleek verder dat RWS in 2014 een verlies geleden heeft van 2,1 miljoen euro. Het verlies werd grotendeels veroorzaakt door waardevermindering van het bezit, maar volgens de organisatie is dat geen reden voor zorgen. 

In 2014 kwam er namelijk 9,4 miljoen euro meer binnen dan er werd uitgegeven. Ook is het eigen vermogen toegenomen met 15,6 miljoen euro tot 189 miljoen euro.