Voor de zevende keer organiseert de parochiekern H. Bonifacius in Kwadendamme zondag een sacramentsprocessie. Het is nog één van de weinige processies die er zijn in Nederland en de enige in Zeeland. 

Met het evenement wil de parochie een verbinding leggen tussen het verleden en heden. De geschiedenis komt vooral tot uiting in de startplaats, boerderij De Stenen Hoeve in Kwadendamme.

Die herinnert aan de tijd na de Reformatie toen Rooms-Katholieken hun toevlucht moesten nemen tot boerderijen en woonhuizen voor hun kerkdiensten.

Na de viering in de boerderij loopt de stoet, met de priester met de monstrans voorop, naar de Bonficaiuskerk in het dorp.

Mensen uit de parochiekernen van Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen-Duiveland, bedevaartsorganisaties, de Zouavengroep uit Oudenbosch, een delegatie van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom en enkele klederdrachtgroepen lopen mee. De sacramentsprocessie begint zondag om 14.00 uur.