De komst van een pop-up pretpark naar Omnium deze zomer verandert niets aan de subsidierelatie tussen de gemeente Goes en het sport- en recreatiecentrum aan de Zwembadweg in Goes.

Dat zegt het Goese college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de VVD. De liberalen waren verbaasd over de komst van het pretpark, vanwege de relatie tussen de gemeente en het Omnium.

De VVD wil niet dat er subsidiegeld naar een initiatief zoals dit gaat, omdat het wel eens ten koste zou gaan van de bezoekers aan particuliere ondernemingen. Er gaat ook geen subsidie naartoe, zegt het college. "De business case van het pop up-pretpark is meer dan kostendekkend, ook in een voorzichtig scenario."

Doel van het pop up-pretpark is de bezoekersaantallen in de zomermaanden op te krikken. Vorige week werd bekend dat het in 2014 verbouwde Omnium meer dan een halve ton verlies heeft geleden in 2014. Het college heeft naar aanleiding daarvan besloten in 2016 en 2017 150.000 euro extra subsidie te verlenen.

Lening

De gemeente betaalt jaarlijks al 278.000 euro aan Omnium. Ook zei ze garant te willen staan voor een lening van 750.000 euro, die Omnium afsluit om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Daarnaast is een extern bureau ingeschakeld dat Omnium moet helpen op termijn weer zwarte cijfers te schrijven. Het pretpark is een van de ideeën die het bureau heeft ingebracht.