Werkgevers uit Zeeland houden vast aan originele tracé van de Sloeweg (N62) bij 's-Heerenhoek.
 

Dat zeggen ze in een open brief aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

De provincie wil het originele tracé, met louter ongelijkvloerse kruisingen, versoberen vanwege financiële problemen. Ze komt sowieso 19 miljoen euro (op het budget van 58 miljoen euro) tekort op de verdubbeling.

Als er geen maatregelen worden getroffen kan dat oplopen tot 30 miljoen euro. Een van de besparingen ziet de provincie in de aanleg van een grote rotonde op de kruising van de Bernhardweg, Sloeweg en Westerscheldetunnelweg in plaats van de geplande viaducten.

Ook moet er een goedkopere variant worden gevonden voor de kruising van de Drieweg met de A58. BZW en Portiz zijn daar fel tegen. "De versobering roept vele vragen op en kan er toe leiden dat een optimale logistieke afhandeling van goederen en personen niet tot zijn recht zal komen", schrijven de belangenvertegenwoordigers van het Zeeuwse bedrijfsleven.

Tractaatweg

Ze voegen daaraan toe dat ze het ergste vrezen voor de verdubbeling van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen. "De infrastructurele situatie met ondergrondse leidingen, waterlopen en aansluitingen op de bedrijventerreinen is zo mogelijk nog ingewikkelder dan bij de Sloeweg." 

De Tractaatweg, het laatste deel dat moet worden verbreed om de door het bedrijfsleven gewenste noord-zuid-verbinding te krijgen, wordt in 2017 en 2018 verbreed. Ze geven aan bereid te zijn mee te denken over oplossingen.