Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) schrapt 100 van de 1.600 banen. De raad van bestuur streeft ernaar dit zonder gedwongen ontslagen te doen.

Het schrappen van de banen is noodzakelijk vanwege de financiële problemen waarin het ziekenhuis verkeert. Het ADRZ denkt over 2014 zo’n acht tot tien miljoen euro te kort te komen. Het exacte bedrag staat in het jaarverslag dat over enkele weken verschijnt.

Het slechte resultaat is voornamelijk te wijten aan de incidentele kosten. Zo zijn er in 2014 voor miljoenen euro’s aan behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars. De raad van bestuur zegt daarover voor 2015 afspraken te hebben gemaakt met de zorgverzekeraars.

Verder liepen in 2014 de inkomsten terug en bleven sommige kosten onverminderd hoog. Bestuurder Claudia Sandenburg zegt dat de verzekeraars nog steeds vertrouwen hebben in het Zeeuwse ziekenhuis met vestigingen in Goes en Vlissingen en het financieel willen ondersteunen.

Besparen

Het ADRZ wil met het plan 'ADRZ Financieel Gezond' dit jaar sowieso nog tien miljoen euro besparen. Naast het schrappen van banen worden de poliklinieken gereorganiseerd en werkprocessen aangepast. Medewerkers moeten voortaan op meerdere poliklinieken gaan werken.

Ook wil het ziekenhuis de facilitaire kosten verlagen en dure medicijnen, die niet helemaal door de verzekeraars worden vergoed, vervangen door goedkopere alternatieven.

Tot slot gaat het ADRZ nauwer samenwerken met Zorgsaam in Terneuzen en het Erasmus MC. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft gezegd te willen investeren in "een toekomstbestendig ziekenhuis".