De provincie verwacht niet dat ze genoeg heeft aan de 70.000 euro die ze opzij heeft gezet om de kosten van de finish van de Tour de France-rit op Neeltje Jans te dekken.

Het zijn vooral veiligheidsmaatregelen die het bedrag opdrijven.

Omdat Neeltje Jans de aankomstplaats is van de rit uit Utrecht moet de provincie zorgen voor de veiligheid onderweg en in alle doorkomstplaatsen. Een gemeente als Rotterdam draait zelf op voor de kosten die daarmee zijn gemoeid, maar andere wijzen nog naar de provincie Zeeland.

"Op het moment is niet in te schatten hoe groot het tekort exact zal zijn", schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de leden van Provinciale Staten. Het college komt sowieso binnenkort met een voorstel voor extra middelen, zegt ze.

Gedeputeerde Ben de Reu is geschrokken te zijn van alle maatregelen die nodig zijn. Zo worden er vanwege de veiligheid op 5 juli maar 24.000 mensen toegelaten op de Oosterscheldkering en moeten de gebieden tussen de pijlers met twee meter hoge hekken worden afgeschermd, zodat niemand van de dam af kan vallen.

Overlast

"Dat hebben we ons van tevoren allemaal niet gerealiseerd. Ik sprak laatst een collega van een dorp in Vlaanderen waar de Tour de France ook doorheen rijdt. Hij zei dat het daar een feest is als de Tour de France komt, hier lijkt het meer op overlast", aldus De Reu.

"Alle maatregelen zijn nodig en niet erg, maar het heeft wel gevolgen voor de financiën waarmee we geen rekening hebben gehouden."