De acht PvdA-fracties van de deelnemende partijen in Sabewa Zeeland pleiten bij hun gemeenteraden en waterschap Scheldestromen voor een extern, onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering van de belastingdienst Sabewa Zeeland.

Aanleiding is het verlies van 1,3 miljoen euro in 2014 van de gemeenschappelijke regeling.

De acht PvdA-fracties stelden de betrokken gemeenten -Reimerswaal, Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Sluis, Terneuzen en Tholen- en het waterschap donderdag in een brief voor een zienswijze in te dienen.

Daarin wordt het algemeen bestuur van Sabewa verzocht de evaluatie over 2014, die medio 2015 gepland staat, uit te laten voeren door een externe instantie.

"In januari benoemde het dagelijks bestuur een aantal oorzaken van de problemen in 2014, met nadruk op de ICT-problemen, en vraagt om steun van alle deelnemers voor de toekomst van Sabewa", licht de Kapelse PvdA-fractievoorzitter Joyce Bommer toe.

"Juist om het vertrouwen in Sabewa te kunnen behouden of herwinnen, achten de PvdA-fracties het van belang dat er een zorgvuldige analyse plaatsvindt van wat er in 2014 gebeurd is, met concrete aanbevelingen voor de nabije toekomst en monitoring van de ICT-implementatie. Een extern onderzoek kan voorkomen dat de partijen het gevoel krijgen de financiële grip op de gemeenschappelijke regeling te verliezen en bestuurders veel tijd moeten investeren in het herwinnen van dat vertrouwen."