Kapelle heeft weer een structureel sluitende meerjarenbegroting. "Dat betekent dat de Provincie Zeeland haar preventief toezicht kan opheffen", stelt wethouder financiën Jon Herselman van Kapelle.

De Kapelse gemeenteraad bespreekt in haar vergaderingen van 2 juni en 23 juni de Kadernota voor 2016 tot en met 2019.

In december besloot de provincie preventief toezicht in te stellen op de begroting voor 2015, omdat Kapelle geen sluitende meerjarenbegroting had.

Het college van burgemeester en wethouders was verrast door dit besluit, zei Herselman hier eerder al over. "Omdat we zelf al hadden aangegeven verdere bezuinigingen door te voeren met als doel meerjarig sluitend te worden en deze bezuinigingen zichtbaar te maken in de Kadernota voor 2016 tot en met 2019."

"We hebben woord gehouden en presenteren een structureel sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de Kadernota is het aan de Provincie Zeeland om het preventief toezicht op te heffen", aldus de wethouder. 

Sluiten buitenbad

De belangrijkste maatregelen die b&w voorstellen zijn verdere bezuinigingen in de ambtelijke organisatie (personeelsverloop en organisatieaanpassing), kortingen op subsidies zoals voor de Zeeuwse Muziekschool, bibliotheek, museum, peuterspeelzalen, het sluiten van het buitenbad in Kapelle en het invoeren van precariobelasting op kabels en leidingen.