Deze week wordt in Hansweert gestart met de laatste dijkversterking van project Zeeweringen in Zeeland.

Daarmee komt na negentien jaar een einde aan het grootschalige project.

In totaal is dan 325 kilometer aan Dijk versterkt. De dijken voldoen daarmee aan de huidige veiligheidseisen om een zogenaamde superstorm te weerstaan.

Eind dit jaar is het project op tijd voltooid en zijn de kosten binnen het budget gebleven meldt het projectbureau. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden tot 2019 duren, maar in 2005 werd besloten dat alle dijken versterkt zouden moeten zijn in 2015. Dat lijkt nu gehaald te worden.

Rijkswaterstaat

In totaal is er 750 miljoen euro gemoeid met het project. Rijkswaterstaat heeft het grootste deel van de financiele bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de provincie Zeeland en enkele gemeenten geld geïnvesteerd in de versterking.

De steenbekleding van veel Zeeuwse dijken bleek begin jaren negentig niet meer aan de veiligheidseisen te voldoen. Bij een superstorm, die theoretisch eens in de vierduizend jaar voorbij komt, zouden stenen los kunnen slaan. Hierna werd besloten tot de versterking van de dijken.