De gemeente Noord-Beveland is het grotendeels eens met de zienswijze die de provincie en gemeenten onlangs hebben ingediend naar aanleiding van de voorgestelde tracés voor de nieuwe hoogspanningsleiding

De hoogspanningsleiding moet van de kust naar Borssele gaan lopen. De verbinding is nodig voor het nog te bouwen windpark voor de kust van Walcheren.

De provincie en de gemeenten Borsele, Middelburg, Veere en Vlissingen willen niet dat het tracé over land gaat, maar door de Westerschelde of het Veerse Meer loopt.

Ruimtelijke ontwikkeling

Noord-Beveland ziet de kabels het liefste in de Westerschelde. Het college van burgemeester en wethouders zegt ook te kunnen leven met een tracé in het Veerse Meer, zolang dat geen gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkelingen die daar zijn gepland.

Er zijn al jaren plannen om in het Noord-Bevelandse deel van het Veerse Meer een hotel in het water te bouwen. Noord-Beveland wil dat daarmee rekening wordt gehouden in de procedure.