De D66-fractie in de Provinciale Staten in Zeeland heeft vragen gesteld over twee munitiestortplaatsen in de Westerschelde en Oosterschelde.

De partij doet dat naar aanleiding van een reportage van de Vlaamse televisiezender Canvas over een stortplaats voor chemische wapens uit de Eerste Wereldoorlog bij Knokke-Heist.

Op andere plekken in Europa zijn chemicaliën uit dit soort wapens in het water terechtgekomen. In de Westerschelde is bij Cadzand-Bad na de Tweede Wereldoorlog munitie gedumpt. In de Oosterschelde gebeurde dat voor Zierikzee.

D66 zegt zich zorgen te maken over de twee plekken en wil dat er op zijn minst een onderzoek komt naar mogelijkheden om de wapens op te ruimen. Ook vraagt ze aan het college van Gedeputeerde Staten of de twee stortplaatsen in de gaten worden gehouden en door wie dat wordt gedaan.

Tot slot wil ze weten of de locaties worden meegenomen in het onderzoek voor de milieueffectrapportage voor het windpark dat voor de kust van Walcheren moet worden gebouwd.

Ontploffing

Twee jaar geleden besteedde het Nederlandse televisieprogramma EenVandaag ook al aandacht aan de stortplaats in de Oosterschelde.

In de reportage vertelde een deskundige dat in de Oosterschelde dertig miljoen kilo ongebruikte munitie is gestort. In antwoord op vragen van de SP naar aanleiding van de documentaire antwoordde de minister in december 2013 dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat de kans op ontploffing van de munitie "nihil" is.