De Albert Joachimikade in Goes wordt in 2016 een 30-kilometerzone. Nu mogen automobilisten daar nog 50 kilometer per uur rijden.

Dat leidt tot gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers, was de conclusie van een enquête van de PvdA eind 2014.

De partij vroeg het college van burgemeester en wethouders iets aan de situatie te doen. Een vrijliggend fietspad, zoals de PvdA suggereerde, behoort niet tot de mogelijkheden. Wel wil het gemeentebestuur de weg afwaarderen naar 30-kilometer met de bijbehorende inrichting. 

Ook is ze van plan iets aan het kruispunt van de Oostsingel en Albert Joachimikade te doen. Op de Oostsingel komt een aparte fietsstrook naar de Sint Maartensbrug. Dit gaat ten koste van enkele parkeervakken.

Verder wil ze door middel van wegmarkeringen een einde maken aan de onduidelijkheid over de voorrangssituatie. De werkzaamheden kunnen niet eerder dan halverwege 2016 kunnen plaatsvinden.