Adrie van der Maas is de nieuwe bestuursvoorzitter van de uitvoeringsdienst RUD Zeeland. Hij is maandag aangewezen door het algemeen bestuur.

Van der Maas, wethouder van de gemeente Noord-Beveland, neemt de plaats in van Willem Ginjaar. Als wethouder was Van der Maas al lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de uitvoeringsdienst.

Van der Maas zei dat hij de komende jaren "de veiligheid van de burgers en een goede bedrijfsvoering voor onze bedrijven hand in hand wil laten gaan".

RUD Zeeland voert namens alle Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de provincie milieu- en veiligheidstaken uit. Ze ziet onder meer toe op de naleving van groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en de kwaliteit van zwembaden.