In 2014 zijn er 5.008 wagons wagons brandbaar gas en één wagon brandbare vloeistof over het spoor door de bebouwde kom van Goes gereden. In 2013 waren dat er respectievelijk 5.688 en drie.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de GroenLinks-fractie in Goes.

De partij stelde ze naar aanleiding van de aanrijding begin maart in Tilburg tussen een personen- en goederentrein waarbij een brandbare stof lekte uit een van de wagons. Als zo’n ongeluk in Goes plaatsvindt, zijn de gevolgen vergelijkbaar, zegt het college, maar de kans is kleiner, omdat de route in Tilburg ingewikkelder is.

GroenLinks wilde ook weten of de gemeente wordt geïnformeerd over transporten met gevaarlijke stoffen. "Nee", is het antwoord. Wel is landelijk bepaald hoeveel gevaarlijke stoffen er per jaar in een regio mogen worden vervoerd.

Daarvan zijn de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland op de hoogte. Inwoners krijgen voorlichting via een Zeeuwse campagne, maar worden niet over elk transport ingelicht. De gemeente vindt de campagne voldoende.