De nieuwe leden van de Provinciale Staten van Zeeland worden donderdagmiddag om 14.00 uur beëdigd in het provinciehuis op de Abdij in Middelburg.

Na donderdag kan de samenstelling echter nog veranderen, omdat de onderhandelingen over het nieuwe college van Gedeputeerde Staten nog niet zijn afgerond. Het CDA, de VVD en de SGP hebben alle drie zes zetels.

De PvdA, PVV en SP hebben er elk vier. D66 heeft er sinds de verkiezingen drie, de ChristenUnie twee en GroenLinks, 50Plus, Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal elk één.