Het heringerichte kruispunt bij de Patijnweg, Buys Ballotstraat en Lewestraat in Goes en Kloetinge moet begin 2017 klaar zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe ontwerp naar Prorail en de Inspectie Leefomgeving en Transport gestuurd, omdat ook de spoorwegovergang moet worden aangepast. De instanties gaan het de komende maanden bestuderen en zeggen dan of ze het eens zijn met de wijzigingen.

Op het nieuwe kruispunt moeten onder meer de fietspaden en oversteekplaatsen van fietsers duidelijker zijn aangegeven, komt er in de Lewestraat voor de stoplichten nog maar één opstelstrook voor alle richtingen, krijgt de Parallelweg een extra baan voor het autoverkeer dat de stad uit wil rijden en gaat de maximale wachttijd voor de stoplichten terug van 120 naar 90 seconden. De gemeente heeft met het ontwerp een aanvraag voor de herinrichting ingediend. De verwachting is dat in 2016 alles rond is en dat het werk aan het einde van dat jaar kan beginnen. Begin 2017 moeten de werkzaamheden klaar zijn.