Bouw van Aldi in Wissenkerke kan beginnen

De bouw van de Aldi in de Voorstraat in Wissenkerke gaat definitief door. De Raad van State heeft het beroep tegen de nieuwe vergunning woensdag definitief ongegrond verklaard.

In december wees de bestuursrechter al de bezwaren tegen de wijziging in het bestemmingsplan van de hand. Hij constateerde toen wel een gebrek in de omgevingsvergunning op het gebied van de welstand.

De gemeente moest dat binnen acht weken herstellen. Tot die tijd werd een voorlopige voorziening getroffen. De ontwikkelaar kwam tegemoet aan de bezwaren. Hij liet onder meer een nieuw bouwdeel met een kap maken en voerde nog enkele wijzigingen door.

De welstandscommissie zei met de aanpassingen te kunnen leven. "Er is aansluiting gevonden bij de schaal, het ritme, de stedenbouwkundige korrelgrootte en de typologie van de historische kern", was het oordeel.

Lees meer over:
Tip de redactie