Als het aankomt op de opkomst bij de waterschapsverkiezingen, lopen de Zeeuwen voorop.

Bij de jongste verkiezingen kwam een op de drie kiesgerechtigden opdagen, een stuk meer dan het landelijke gemiddelde dat twee jaar daarvoor uitkwam op nog geen 23 procent.

''De Zeeuwse bevolking is redelijk plichtsgetrouw. Er wonen hier vrij veel mensen die op de SGP stemmen en die stemmen erg trouw'', legt een woordvoerster van het waterschap Scheldestromen uit.

In 2010 won die partij dan ook de eerste verkiezingen in het nieuwe waterschap, dat ontstond na het samenvoegen van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden.

''Bovendien wonen hier veel boeren en hebben we hier de watersnoodramp gehad. Er wonen hier vrij veel oude mensen die de ramp hebben meegemaakt, of uit de generatie daarna komen.''

Het waterschap denkt, nu de verkiezing is samengevoegd met de provinciale verkiezingen, een opkomstcijfer van hoger dan 40 procent te kunnen halen.

''Bij de provinciale verkiezingen is de opkomst ook altijd erg hoog hier. Bij de vorige verkiezingen 59,4 procent (tegen 56 procent landelijk)'', aldus de woordvoerster.

Overigens was de opkomst bij de vorige landelijke waterschapsverkiezingen het laagst in hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Slechts 18,23 procent van de kiezers bracht een stem uit.

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur