De gemeente Borsele wil ook voor ondernemers grond in erfpacht uitgeven. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dat woensdag besloten naar aanleiding van een verzoek van een ondernemer in Heinkenszand, die wil uitbreiden op bedrijventerrein Noordzak III.

Volgens wethouder Ad Schenk heeft ook een tweede ondernemer geïnformeerd naar de mogelijkheden. "We willen de bedrijven graag in onze gemeente houden en als we dat op deze manier kan, moeten we dat niet laten."

Particulieren kunnen in Borsele al een paar maanden een woning op grond in erfpacht kopen. Schenk zegt dat deze pilot goed loopt. "We hebben al meerdere overeenkomsten gesloten."

Sinds 1 januari van dit jaar is de wetgeving omtrent erfpacht veranderd. Kopers moeten nu BTW betalen over het aantal vierkante meters van hun kavel.

Dat geldt niet voor degenen die voor 1 juli een erfpachtovereenkomst met hun gemeente hebben gesloten. Na 1 juli wil Borsele de erfpachtproef evalueren en besluit ze of ze, ondanks de nieuwe regelgeving, er verder mee gaat.