Van der Moolen is een internationale effectenfirma, opererend als een van de grootste specialist firms op de New York Stock Exchange. VDM behaalt 80% van de omzet uit deze specialist activiteiten. Op de NYSE zijn echter belangrijke veranderingen op komst, die in deze column onder de loep zullen worden genomen.

Door Thijs Klein Tank van Blikopdebeurs.com

NYSE en Nasdaq

Hoekmannen kennen we in Nederland niet meer, bij de kleinere fondsen zijn er nog steeds liquidity providers. Laten we eerst eens kijken naar de twee grootste effectenmarkten van de VS: de Nasdaq en NYSE. De Nasdaq is de National Association of Securities Dealers Automated Quotation, deze draait volledig automatisch op marketmakers die quotes afgeven. Daarnaast zijn er nog electronische handelsplatforms (ECN's) zoals Island, Arca, Brut, waar iedereen anoniem quotes kan afgeven en op kan handelen. Er is dus niet zoals in Europa 1 markt, maar meerdere waar tegelijkertijd gehandeld kan worden. Deze is tevens volledig elektronisch, uitvoering en cancellen van orders is binnen een fractie van een seconde gebeurd.

De NYSE daarentegen draait nog volledig op de hoekmannen, specialists, die moeten zorgen voor een ordelijke markt en liquiditeit moeten verschaffen waar noodzakelijk. De handel is anders, het is een veilingmarkt, wat wil zeggen dat elke keer orders verzameld en uitgevoerd worden. Bovendien hebben specialists inzage in stoplossorders die her en der in de markt liggen. Denk eens na wat er zou gebeuren als zij werkelijk deden waar ze voor aangesteld zouden zijn - liquiditeit verschaffen waar nodig, dus tegen de markt in. Dit zijn natuurlijk geen charity's, ze moeten ook hun centjes verdienen.

Wel, in de eerste plaats hebben zij volledig inzicht in wat er op een aandeel gebeurt en dus een informatievoorsprong. In het verleden zijn er meermaals disputen geweest over frontrunning. Bovendien duurt orderuitvoering over het algemeen een paar seconden, en het cancellen van orders ook. Bij dat laatste ben je overgeleverd aan de grillen van de specialist. Het is dus duidelijk dat een ethische bedrijfsvoering van het grootste belang is, maar daar heeft het in het verleden nogal aan geschort.

Rechtzaken

Onlangs is op 13 december door de rechter uitspraak gedaan over mogelijke malversaties bij de NYSE door de specialisten, een deel is geseponeerd maar grote delen van de aanklacht staan nog overeind.

NYSE en de Arca-merger

Welnu, het is zo dat ook aandelen genoteerd aan de NYSE op de electronische netwerken (ECN's) verhandeld kunnen worden. Deze handel neemt nog steeds toe. Ik merk als trader dat steeds meer volume over de ECN's gaat en niet meer over de specialist, vooral bij Nortel Networks, het meest verhandelde fonds van VDM Specialists USA.

Ondertussen probeert de Big Board, ondanks veel kritiek, krampachtig aan de oude opzet vast te houden. Men doet het voorkomen aan innovatie te doen door een 'hybride' markt te creëren, maar ondertussen verandert er nog steeds geen pepernoot.

Veel investeerders vragen zich terecht af waarom zwaar verhandelde fondsen als Pfizer en General Motors een hoekman nodig hebben. Waarom, dat is natuurlijk wel te raden - de grote gratis geld show. Dick Grasso, de oud CEO van de NYSE gaf zichzelf een oprotpremie van $139.5 miljoen dollar. Dat geld is natuurlijk uiteindelijk ergens vandaan gekomen, veel institutionele beleggers voelden zich zwaar bekocht.

De merger met een van de ECN's, Archipelago, kan betekenen dat de NYSE een nieuwe weg wil gaan bewandelen. Het is op z'n zachtst gezegd nog niet helemaal duidelijk wat precies de opzet gaat worden van deze Arca-NYSE combinatie. Er zijn grote plannen, maar het zal nog moeten blijken wat daarvan terecht gaat komen gezien de ultra-conservatieve aard van de NYSE.

Wel is duidelijk dat specialist-bedrijven die nu 'seats' (hier heeft VDM er 10 van) hebben aan de NYSE een belang zullen krijgen in het nieuwe, beursgenoteerde bedrijf. Deze seat prices zijn onlangs flink opgelopen, ik kan hier niet echt een reden voor aanvoeren. Wellicht heeft dit te maken met de grote aandacht die momenteel rond beursgenoteerde beurzen hangt, zie ook mijn eerdere column over de CBOT en CME.

Curvalue

Omdat Curvalue een privaat bedrijf was, is het moeilijk in te schatten wat dit toe zal voegen aan de resultaten van VDM. Optieactiviteiten in de VS ontplooien, ik geef toe, het klinkt goed. Ik snap alleen niet wat ze denken daar toe te kunnen voegen, omdat er al 6 beurzen zijn waar tegelijkertijd opties verhandeld worden, ook op NYSE-aandelen: Amex, CBOE, ISE, PSE, BOX en PHLX.

Verder, brokeractiviteiten zijn zeker in de VS een zwaar verzadigde markt met tientallen internetbrokers, als het er geen honderden zijn. In Nederland zijn Binck en Alex erg sterk, en voor de professionelere traders is met Interactive Brokers al een platform met bijzonder lage kosten beschikbaar. Ik ben erg benieuwd hoe Curvalue denkt zich hier tussen te kunnen wurmen.

Samengevat

Ik vind het positieve advies van Iris, die spreekt over 'marginale' specialist activiteiten, volledig onbegrijpelijk. Iris lijkt niet te snappen wat VDM nou eigenlijk doet: dit bedrijf moet het juist bijna volledig hebben van de NYSE specialist-handel in de huidige vorm, een handel die met een been in de grafkist staat. Bovendien zie ik niets in zwaar verzadigde optie- en brokeractiviteiten die de boel zouden moeten redden.

De "seats" die VDM nu in bezit heeft representeren op de huidige waarde slechts $36 mln op een market cap van $230 mln. Al met al is de toekomst van VDM in nevelen gehuld, zowel omtrent de waarde van Curvalue als de continuering van de specialist-activiteiten. Deze onzekerheid lijkt mij ook de reden achter de 'hoop doet leven' rally die nu aan de gang is. Wat mij betreft is Moolen een leuk fonds om op te handelen, maar als serieuze belegging absoluut een triple sell.

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op moment van publicatie geen positie in Van der Moolen.