'Alle hens aan dek' bij Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans schokte de markt met een derde winstwaarschuwing op rij, opnieuw vanwege forse tegenvallers bij de bouwdivisie. Is het lek nu echt boven water of niet? Het management heeft een serieus geloofwaardigheidsprobleem.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Waar Heijmans eerder uitging van een nettowinst voor 2007 van 95 miljoen euro, is de verwachting nu met maar liefst 40 miljoen verlaagd naar 55 miljoen. De bouwer noemt als oorzaken forse kostenstijgingen door vertragingen van projecten en prijsstijgingen van materiaal en leveranciers die niet aan de klant zijn door te berekenen.

Risico-inschatting

In het vierde kwartaal van vorig jaar meldde Heijmans voor het eerst financiƫle tegenvallers bij een dertigtal in 2005 aangenomen projecten. Volgens bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot was er sprake van een tekortschietende risico-inschatting. Nieuw management ging "met de stofkam door alle projecten heen", wat leidde tot 23 miljoen euro extra verliesvoorzieningen in augustus.

Heijmans handhaafde in augustus de winstverwachting voor 2007 en Hoefsloot liet aan beleggers weten dat de "bodem is nu wel bereikt" is. Het winstalarm afgelopen vrijdag kwam dan ook uit de lucht vallen, met als gevolg een afstraffing op de beurs met 19 procent. Hoefsloot noemt dit "voortschrijdend inzicht" en spreekt van "verdere plannings- en taxatiefouten". Alle hens aan dek, zegt hij nu.

Veel vragen

Deze teleurstellende gang van zaken roept veel vragen op. Hoe functioneert de nieuwe leiding van de probleemdivisie Bouw en zit de raad van bestuur er wel dicht genoeg op? Waar blijven de effecten van eerdere maatregelen? Ook nu wordt alleen gesproken over projecten in 2005. Welke risico's zijn er op projecten die in 2006 zijn aangenomen, met vergelijkbare marktomstandigheden?

Heijmans geeft pas op 14 november meer informatie in een trading update, waar ingegaan wordt op de "marktontwikkelingen in relatie tot de vigerende doelstellingen voor 2008". Als een aannemer dit soort taal gebruikt ben ik voorzichtig. Komen er nog meer tegenvallers? Zo plaatste Rabo Securities recentelijk ook vraagtekens bij de winstgevendheid van de infradivisie.

Instapmoment

Beleggers weten dat dit soort omstandigheden een mooi instapmoment kunnen zijn. De koers/winst-verhouding van Heijmans is ondanks de koersval nog steeds hoger dan bij collega BAM. Binnen de sector gaat mijn voorkeur uit naar BAM vanwege de internationale diversificatie en het lagere risicoprofiel. Heijmans moet eerst maar eens bewijzen dat risico- en projectmanagement op orde zijn.

Disclaimer De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie geen positie in Heijmans.

Tip de redactie