Angst voor oververhitting van de Chinese economie in combinatie met een dalende dollar zorgde korte tijd voor enige beroering op financiële markten. Een gelegenheidsargument om even winst te nemen of is er meer aan de hand in valutaland?

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Beleggers schrokken van het nieuws dat de Chinese economie in het eerste kwartaal met 11,1 procent groeide. Dit maakt de kans op een renteverhoging door de Chinese centrale bank groter om oververhitting van de economie te voorkomen. Recente Chinese inflatiecijfers wijzen eveneens in die richting. Ook wordt er in de markt gespeculeerd op een Japanse renteverhoging.

Investeringen

So what?, denkt u misschien. Een hogere rente resulteert in een stijgende munt, wat slecht is voor exporterende bedrijven. Dit zet een rem op nieuwe investeringen. Op 27 februari leidde een koersval op de beurs van Shanghai tot een daling van ruim 400 punten op de Dow Jones. Ook toen speelde zorgden over de Chinese economie een rol. Het fundamentele probleem zit echter elders.

De Amerikaanse economie laat een omgekeerde beweging zien. Economische groei vlakt af terwijl de Amerikaanse consument vrolijk op de pof leeft met een negatieve spaarquote. De inzakkende huizenmarkt vormt een extra risico. Voor een 'zachte landing' is volgens economen een renteverlaging nodig. De FED hint echter op een rentestijging op basis van hoger dan gewenste inflatiecijfers.

Dollarreserves

Een rentespagaat in de VS en toenemende economische onevenwichtigheden zorgen voor een verder dalende dollar terwijl valuta's in Azië juist sterker worden. Bovendien wil China op termijn miljarden aan dollarreserves verkopen. Een begrijpelijk actie. Door de stijging van de Chinese Yuan ten opzichte van de dollar worden op valutareserves grote verliezen geleden.

De dollar zal het steeds moeilijker krijgen. Het tekort op de lopende rekening in de VS bedraagt 6 procent van het bruto binnenlands product. Er wordt 50 procent meer ingevoerd dan dat het land uitvoert. Het begrotingstekort van 4 procent van het bbp is een andere molensteen om de nek van de greenback. Om dit systeem in stand te houden heeft de VS dagelijks 5 miljard extra dollars nodig.

Euro in opmars

De euro heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Het aantal landen dat hun munt aan de euro koppelt neemt toe. Centrale banken vergroten eurovoorraden. De euro is inmiddels de dollar voorbijgestreefd in de obligatiemarkt. Op termijn zal de omvang van de economie in de groeiende eurozone groter worden dan die van de VS. De inflatie is bovendien laag.

Op de grondstoffenmarkt is de dollar nog oppermachtig maar ook daar zijn de eerste barstjes zichtbaar. Een aantal landen overweegt hun olie-export in euro's af te gaan rekenen. Dit zijn niet alleen querulanten als Iran en Venezuela maar ook landen als Qatar en Rusland. De euro is immers een stuk waardevaster dan haar Amerikaanse collega.

Aandelenbeurzen

Halverwege 2001 was een euro slechts 85 dollarcent waard. Deze week moet 1,36 dollar betaald worden voor een euro! Ondertussen staan aandelenbeurzen op het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Het geld blijft stromen richting Wall Street. Daar doen we met z'n allen vrolijk aan mee, maar eens is het feest voorbij. De vraag is alleen wanneer, en gaat het geleidelijk of met een grote klap?

In november 2006 voorspelde ik een euro/dollar koers van 1,40 in de loop van 2007. Op wat langere termijn zie ik de 1,50 grens ook nog wel sneuvelen. De greenback zal voor de nodige onrust en volatiliteit op financiële markten zorgen. 'Dollarkeizers' in de AEX staat zwaar weer te wachten. Fondsen met een hoge dollarexposure blijven taboe in mijn aandelenportefeuille.

Disclaimer De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.