Consternatie bij beleggers en autoliefhebbers na het bericht dat Ernst & Young in het jaarverslag van Spyker vraagtekens plaatst over het voortbestaan van het bedrijf. Een 'standaardformulering' volgens Victor Muller. Daar valt het nodige op af te dingen.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Weekblad Elsevier bracht het nieuws vrijdag nabeurs op haar site, hetgeen uiteraard razendsnel werd opgepikt door andere media. Spyker Cars topman Victor Muller reageerde in de Financiële Telegraaf als door een wesp gestoken. Een 'verplicht nummer' aldus Muller, die waarschuwing zou ook in eerdere accountantsverklaringen zijn opgenomen. Kortom, niks aan de hand.

Significante twijfel

De accountant stelt (pdf) het volgende. "We draw attention to (...) the financial statements which indicates that the company has shown negative operating results and cash flows in the preceding years. These conditions indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a going concern."

Significante twijfel over het voortbestaan. Je kunt het een 'standaardformulering' in de jaarverslaggeving noemen. Ik kom die term echter alleen in verslagen tegen als er grote problemen en/of risico's zijn. En op één belangrijk punt klopt de bewering van Muller niet helemaal. Het jaarverslag van 2005 bevatte een andere tekst (pdf).

Aangescherpt

Zoek de verschillen. "The explanation provided shows that it is not impossible that the business operations will be maintained in the longer term. As a consequence, the accounting principles applied are based on the assumption that the company will be able to continue as a going concern."

Het is "niet onmogelijk" dat de het bedrijf op langere termijn voortgezet kan worden. Deloitte, controlerend accountant in 2005, zag kennelijk ook de nodige risico's doch sprak niet zo nadrukkelijk als Ernst & Young haar twijfels uit over de continuïteit. In die zin is de accountantsverklaring over 2006 wel degelijk aangescherpt. De negatieve kasstroom wordt nu expliciet als risico genoemd.

Valutarisico

Verder blijkt uit het jaarverslag een aanzienlijk valutarisico. Een belangrijk deel van de inkomsten zijn in US dollars terwijl veel uitgaven in Britse ponden worden afgerekend. Het bedrijf rapporteert in euro's. Valutarisico's worden (deels?) afgedekt, doch een verzwakking van de dollar of stijging van het pond kan "materiële gevolgen" hebben voor cashflow en resultaten. Dat belooft weinig goeds voor 2007.

Verkochte auto's

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Spyker negatief in het nieuws komt. De Volkskrant publiceerde onlangs een kritisch stuk waarin werd gesuggereerd dat in de boeken verkochte auto's nog onverkocht in de showroom staan. Ook zou de sfeer bij Spyker zijn omgeslagen naar een 'bobobedrijf' waar techniek ondergeschikt is geraakt. Het artikel heeft echter een hoog 'Story'-gehalte.

Spyker is er voor het eerst sinds de oprichting in geslaagd winst te boeken. Er werden in 2006 aanzienlijk meer sportauto's verkocht en de spin-off van de formule 1 is positief. De risico's zijn daarentegen zeer hoog en voor beleggers weinig transparant. Het aandeel is vooral een speeltje voor liefhebbers en 'believers'. Ik blijf sceptisch.

Disclaimer De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie geen positie Spyker Cars.