Eigen huis nog veilig? Drie dagen provincie heeft een "stevige basis" gelegd voor een CDA, PvdA en ChristenUnie kabinet. Zonder breekpunten volgens Herman Wijffels. Vreemd, tijdens de verkiezingen was beperking van de hypotheekrenteaftrek voor het CDA nog onbespreekbaar.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Wordt onder druk dan alles vloeibaar? Zowel PvdA als ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma staan de hypotheekrenteaftrek te beperken tot een tarief van 42 procent. Op dit moment bedraagt de aftrek maximaal 52 procent.

Het CDA is (nu nog) tegen elke beperking van de hypotheekrenteaftrek. PvdA en ChristenUnie willen bestaande gevallen ontzien.

Discutabel

Het Centraal Planbureau noemt de plannen van PvdA en ChristenUnie in NRC Handelsblad "een bescheiden maatregel" die jaarlijks slechts 40.000 huishoudens treft. Een erg discutabele uitspraak.

Die 40.000 slaat op huizenbezitters die nu in het hoogste belastingtarief zitten. Uiteindelijk worden ca. 500.000 huishoudens geraakt, dat is 16 procent van alle huishoudens met een hypotheek.

En wat zijn 'bestaande gevallen'? Mensen die ten gevolge van verhuizing een hogere hypotheek afsluiten en in de 52 procent schijf vallen, kunnen in het PvdA plan de rente over het leningdeel dat extra wordt geleend t.o.v. de hypotheek op de vorige woning slechts tegen 42 procent aftrekken. Dat komt een gezonde doorstroming in de woningmarkt natuurlijk niet ten goede.

De economische gevolgen van een renteaftrek beperking zijn groot. Niet alleen zakken de prijzen van koopwoningen, ook investeringen in woningbouw zullen afnemen. De totale bouwproductie zal dalen en de financiering van sociale huurwoningen kan in het gedrang komen. Een groot deel van de kosten van sociale woningbouw wordt betaald uit duurdere koopwoningen in een zelfde bouwproject.

Fiscale barrière

Het zijn vooral starters die straks de rekening betalen. Door het beperken van de hypotheekrenteaftrek gaan koophuizen in waarde dalen, maar dat effect zal veel beperkter zijn bij goedkopere woningen. Starters met een relatief hoog inkomen krijgen wel een (jaarlijkse) extra fiscale barrière voor de kiezen. De PvdA stelt daar alleen een (eenmalige!) verlaging van de overdrachtsbelasting tegenover.

Een ander fabeltje uit Den Haag: door de renteaftrek is de huizenmarkt fors gestegen. Onzin, alleen de gedaalde rente is daar verantwoordelijk voor. Het aanpakken van de hypotheekrente is slecht voor het imago van de 'betrouwbare overheid' die contractbreuk pleegt jegens langlopende verplichtingen van haar burgers. Helaas zal pluche het waarschijnlijk wel weer winnen van principe.