Shell profiteert volop van de huidige energiekrapte en boekt recordwinst na recordwinst. Toch laat de olieproductie in de eerste drie kwartalen van dit jaar een daling zien, terwijl ook de gasproductie nauwelijks steeg. Toch rekent het bedrijf op een forse productiestijging tot 2014. Veel te optimistisch, meent de Stichting Peakoil Nederland.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Door het natuurlijke verval in productie in Europa en de VS moet deze in toenemende mate komen uit regio’s die onstabiel zijn, of uit oliesoorten die forse milieukundige en technologische uitdagingen met zich meebrengen, aldus de stichting. Peakoil Nederland maakt onderdeel uit van de Association for the Study of Peak Oil & Gas (ASPO), een internationaal netwerk van wetenschappers op energiegebied.

Van olie naar aardgas

De productiedoelstelling voor het tweede kwartaal van 3,6 miljoen vaten per dag werd niet gehaald. Shell produceerde slechts 3,2 miljoen, ook in het derde kwartaal. Sinds 2003 daalt de productie alleen nog maar.

Toch gaat Shell uit van een productie van 4,5 á 5 miljoen vaten per dag aan olie equivalenten tegen 2014. Dit komt neer op een stijging van 40 tot 56 procent, hetgeen voornamelijk uit de productie van aardgas moet komen. Een mission impossible?

In zijn laatste nieuwsbrief (PDF) schetst Rembrandt Koppelaar de problemen waarmee Shell te maken heeft en krijgt. Zowel de VS als de Noordzee zijn over hun piekproductie heen, dus moet de bijdrage van een instabiel land als Nigeria omhoog van 11 nu naar 18 procent in 2014.

Door de toenemende onrust ligt de productie in het delta-gebied echter voor een groot gedeelte stil. Over de problemen bij het Sakhalin project in Rusland hebben de kranten de laatste weken vol gestaan.

Easy oil has peaked

Volgens Shell topman Jeroen van der Veer is het tijdperk van gemakkelijk produceerbare olie voorbij. Voor de zo gewenste nieuwe olie en gasbronnen wordt Shell in toenemende mate afhankelijk van onconventionele olie, olie op technisch moeilijk bereikbare plekken of in onstabiele regio’s.

Volgens Koppelaar zijn de investeringsplannen riskant en dragen ze pas na 2009 substantieel bij aan de productie. Tot die tijd blijft de productie waarschijnlijk dalen.

Koppelaar betwijfelt of Shell aan haar productiedoelstellingen kan voldoen. Hij meldt verder “uit betrouwbare bron” te hebben vernomen dat medewerkers niet mogen reageren op het ASPO onderzoek. Vandaag nog alle olies verkopen? Mijns inziens niet. Shell heeft voldoende financiële en innovatieve slagkracht om de uitdagingen aan te gaan en blijft aantrekkelijk gewaardeerd. Meer openheid over de productiecijfers is wel op zijn plaats.

Disclaimer

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie longposities in Royal Dutch Shell, Fugro en SBM Offshore.