Eén op de vier Nederlandse beursfondsen is interessant voor overname door durfinvesteerders. Dit concludeert Berenschot na onderzoek onder 75 grote en kleinere beursfondsen. De uitkomsten worden deze week gepubliceerd in Elsevier. Getronics is volgens het adviesbureau het meest aantrekkelijk.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Voor het onderzoek 'Barbaren aan de poort - wie zijn de volgende kandidaten?' beoordeelde Berenschot de 75 fondsen op achttien indicatoren voor aantrekkelijkheid voor overname door private equity. Het persbericht spreekt van negen financiële indicatoren op het gebied van winstgevendheid, beurswaarde, financieringsstructuur, groei of winstmogelijkheden en negen strategische indicatoren op het gebied van mogelijkheden tot groei of ontvlechten, aantrekkelijkheid van de markt, marktpositie en kwaliteit van het management.

Twintig bedrijven scoren hoog op de genoemde indicatoren. Vijftien vanwege het potentieel voor rendementsgroei door sanering en vijf vanwege het groeiscenario. De top vijf uit de eerste categorie: Getronics, Stork, BESI, Laurus en Van der Moolen. De vijf snelle groeiers: Binck, Brunel, ASML, BAM Groep en Unit4 Agresso. Geen verrassend rijtje op twee na. Van der Moolen is erg afhankelijk van hoekmannen handel in de VS, een tak van sport die met één been in het graf staat. Onstuimige groei bij ASML zie ik ook niet, gezien de huidige cyclus.

Volgens Berenschot ontbreekt het veel concerns aan creatief vermogen om slim te investeren waardoor groei en aandeelhouderswaarde achterblijft. "Ondernemingen die het doelwit worden van durfkapitalisten, zijn ondergewaardeerd, hebben een groot onbenut groeipotentieel, omvangrijke liquide middelen, een onsamenhangend activiteitenpakket of onvoldoende rendemen", aldus consultant Hendrik Jan Kaal. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie en het bereiken van marktleiderschap.

Hoofdconclusie van het onderzoek: de beste bescherming tegen een ongewenste overname door private equity is een duidelijke en snel waar te maken strategie. Oftewel, de aanval is de beste verdediging. We hebben het vaker geschreven. Goede prestaties is het juiste medicijn om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. Als de 'barbaren' op de deur kloppen hebben in negen van de tien gevallen bedrijven het daar zelf naar gemaakt. Niet zeuren dus, maar met visie, durf en daadkracht beleggers waar voor hun geld geven.