Het kan u niet ontgaan zijn, het gaat weer fantastisch in Nederland. De economie groeit het hardst van Europa en de werkloosheid is het laagst. Het kabinet viert de successen van de hervormingsagenda. En dat mag, op financieel-economisch gebied is goed werk geleverd. Maar de 'feestbegroting' voor 2007 blijkt minder solide dan gedacht.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Een overschot op de rijksbegroting, dat klinkt als een mooi afscheidscadeau voor minister Gerrit Zalm. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau denken daar toch iets anders over. Het gunstige begrotingssaldo is volgens dit instituut voor het grootste deel te danken aan de oplevende economie en 6 miljard euro extra aardgasbaten. Dit zijn tijdelijke factoren. Het CPB spreekt zelfs van een 'aanzienlijke verslechtering' van de structurele begrotingscijfers. Voor champagne is het dus nog te vroeg.

Verder is het overschot van 0,2 procent (1 miljard euro) wel erg mager in relatie tot de groei van de Nederlandse economie. Idealiter dient het begrotingsbeleid van de overheid contrair te zijn aan de economische cyclus. In gewone mensentaal: het dak repareer je bij mooi weer. Als de economie groeit maak je een buffer voor mindere tijden. In plaats daarvan worden structurele uitgaven, zoals lastenverlichting, gefinancierd met incidentele inkomsten.

Een voorbeeld. De verlaging van de vennootschapsbelasting, een structurele maatregel om meer buitenlandse bedrijven te trekken, moet betaald worden uit de economische groei. Op korte termijn kan dat, de groei voor dit jaar (3,25 procent) en volgend jaar (3 procent) is bovengemiddeld. Maar de Europese economie hobbelt gegarandeerd achter de Amerikaanse cyclus aan. Wat blijft er van het begrotingsoverschot over als we anderhalf jaar verder zijn?

Andere gevaren voor de schatkist: een dreigend tekort op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Daar zult u zo vlak voor de verkiezingen weinig over horen. De financiële paragrafen van verkiezingsprogramma’s worden pas echt met een vork geschreven. Mooie plannen als gratis kinderopvang zijn 'onderbouwd' met miljardenbesparingen uit 'bureaucratie'. In deze geheime notitie (bron: RTL) kunt u lezen hoe creatief politieke partijen met geld omgaan.