Bouwconcern BAM presenteerde op het eerste gezicht keurige kwartaalcijfers en verhoogt bovendien de winstverwachting voor heel 2006. Een groter dan verwacht verlies van de Duitse activiteiten eiste echter alle aandacht op. Er zal nu door het management 'flink' worden ingegrepen. Omdat men dit al tien jaar roept namen beleggers massaal afscheid.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

De verliezen in Duitsland liepen in het eerste half jaar op naar 19 miljoen euro, waarvan 10 miljoen in het tweede kwartaal. Boosdoener is wederom Wayss & Freytag, een bleeder uit de boedel van het in 1996 overgenomen HBG. Naast de gebruikelijke excuses van moeilijke marktomstandigheden en slecht weer erkent de bouwer voor het eerst dat "het (lokale) management ook heeft gefaald".

"We gaan hard ingrijpen in Duitsland", aldus topman Joop van Oosten. De vraag is natuurlijk waarom dat kennelijk vanaf 1996 niet is gebeurt. De kosten voor de reorganisatie worden in het tweede halfjaar genomen, maar Van Oosten wil niet zeggen hoeveel geld dat gaat kosten. De verhoging van de winstverwachting voor 2006 naar 180 miljoen is inclusief deze post. Analisten rekenden overigens op een veel hogere bijstelling naar gemiddeld 197 miljoen.

Aanhoudende onzekerheid over de verliezen in Duitsland maakt de nieuwe winstprognose een stuk minder solide dan gedacht. De weigering om een uitspraak te doen wanneer de Duitse markt zal herstellen vergroot het vertrouwen bij analisten en beleggers uiteraard ook niet. En dat is jammer, want 95% van het bedrijf draait naar behoren. De koersval van 10% is een duidelijk signaal dat aandeelhouders, na forse koerswinsten, nu even de kat uit de boom willen kijken.

Een ander punt van zorg is de zwakke balans. De rentedragende schulden zijn door de overname van AM in zes maanden tijd gestegen van 1.062 naar 1.801 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni slechts 7% van het balanstotaal. De solvabiliteit van 15% is eveneens bijzonder mager. Opmerkelijk is verder de verklaring van de controlerend accountant over een “beperkte mate van zekerheid” dat de halfjaarcijfers in overeenstemming zijn met IFRS regels.

Uiteraard is er ook goed nieuws. De woningbouwmarkt in Nederland blijft gunstig, activiteiten in het Verenigd Koninkrijk draaien uitstekend en de orderportefeuille is stevig gevuld. Het onvermogen om de problemen in Duitsland aan te pakken kan echter worden gezien als een geloofwaardigheidsprobleem voor het management. Het aandeel is mogelijk tot de volgende kwartaalcijfers dood geld. Daar past geen koopadvies bij.

Disclaimer

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie geen positie in BAM.