Lang, heel lang bleven Antonov beleggers geloven in sprookjes. Vrijdag nabeurs is echter duidelijk geworden dat het bedrijf niet eindeloos kan doorgaan met geld verbranden en aandelen bijdrukken. Licentiegesprekken zijn stopgezet en als er geen extra geld kan worden aangetrokken is het 'niet mogelijk om operationeel te blijven bestaan'. Het eigen vermogen is door IFRS zwaar negatief en surseance van betaling dreigt.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

In een persbericht geeft Antonov aan de doelstelling voor het behalen van een omzet van 2 miljoen euro in 2006 los te laten. Dit is een direct gevolg van het stopzetten van licentiegesprekken met de Chinese autofabrikant Great Wall Motor Company (GWM). De optie-overeenkomst inzake een productielicentie voor de zesversnellingsbak Antonov Automatic Drive loopt nu af op 30 september 2006. Pas eind september worden de gesprekken met Great Wall voortgezet.

De timing van deze onheilstijding (vrijdag nabeurs) is een affront tegenover beleggers. Zeker gezien het feit dat op 17 mei bestuursvoorzitter John Moore nog liet weten wel aan de omzetdoelstelling te kunnen voldoen. De gevolgen zijn niet minder dan dramatisch. Het bedrijf moet op zoek naar alternatieve financieringsbronnen om het voortbestaan zeker te stellen. Het persbericht is somber en spreekt van 'een grote mate aan onzekerheid' of dit gaat lukken.

Antonov geeft geen nadere informatie binnen welke termijn het geld op is en eventueel surseance moet worden aangevraagd. Dat het bedrijf geen cent te makken heeft blijkt wel uit het bericht van mei vorig jaar dat 50.000 nieuwe aandelen moesten worden uitgegeven om de bonus van CFO David Bovell te kunnen betalen. In januari van dit jaar gaf Antonov 444.827 nieuwe aandelen uit, na in december reeds 2 miljoen euro te hebben geleend van investeerders.

Als klap op de vuurpijl heeft Antonov de jaarcijfers moeten herzien om in overeenstemming te komen met de nieuwe IFRS-verslaggevingsregels. Behalve een bijna 2 miljoen euro hoger verlies is er sprake van een negatief eigen vermogen van 3,7 miljoen euro. Op basis van deze cijfers behoort Euronext het bedrijf onverwijld op het strafbankje te plaatsen. Hoe is dit financiële echec te rijmen met uitspraken van John Moore in het vierde kwartaal van 2005 dat hij alle vertrouwen heeft in 'goede vooruitzichten voor de omzet en marges in 2006'?

Antonov ontwikkelt sinds 1991 versnellingsbakken maar heeft tot op heden nog geen enkele bak of licentie kunnen verkopen. Het bedrijf draait al zestien jaar met verlies, maar bleef goudzoekers aantrekken via juichende persberichten. In augustus doet een Duitse rechter uitspraak in de octrooizaak tegen Toyota. De vraag is of Antonov deze datum gaat halen. Beleggers die de stukken nog bezitten zijn waarschijnlijk te laat om het zinkende schip zonder forse kleerscheuren te verlaten.

Disclaimer

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie geen positie in Antonov.