Boekhoudproblemen bij Midkap-fonds Van der Moolen. Er is sprake van "materiële tekortkomingen bij de interne financiële beheersing". Dat schrijft de market maker zelf in het jaarverslag dat vrijdagavond is gedeponeerd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Wie de moeite neemt de risicoparagraaf te lezen struikelt over de financiële voetangels en klemmen.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Het hele verhaal is te bekijken in de zogenaamde 20-F filing van de Securities and Exchange Commission (SEC). Een citaat; "Our auditors have identified a material weakness in our internal control over financial reporting for the year ended December 31, 2005. Although we have an extension until December 31, 2006 to comply with section 404 of the Sarbanes-Oxley Act, a future failure to achieve and maintain effective internal control over financial reporting could have a material adverse effect on our business and results of operations."

Materiële tekortkomingen die kunnen leiden tot een materieel nadelig effect hebben op onze activiteiten en operationele resultaten. Materieel is accountantstaal voor belangrijk of wezenlijk. Een opmerkelijk verschil met het Nederlandse jaarverslag eerder dit jaar. Daarin werd nog gesproken van "potentiële tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen". De Sarbanes-Oxley Wet, waar VDM deels niet aan voldoet, is in werking getreden na het boekhoudschandaal bij het Amerikaanse energiebedrijf Enron.

In april van dit jaar liet PriceWaterhouseCoopers (PWC) weten niet langer de boeken van Van der Moolen te willen controleren vanwege het "hoge controlerisico". Inmiddels is Ernst & Young controlerend accountant. Bestuursvoorzitter Fred Bottcher verklaarde tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat Van der Moolen geen grote risico’s loopt bij haar bedrijfsvoering. De dertien pagina’s tellende opsomming van de mogelijke risico’s die het bedrijf loopt in de 20-F filing geeft een onthutsend beeld van het tegendeel.

Tenslotte nog een ander citaat; "We depend heavily on our New York Stock Exchange specialist activities, and if revenues from those activities decline, it would have a material effect on our results of operations and cash flows." Zwaar afhankelijk van specialist activiteiten. En juist de hoekmannen handel in de VS staat met één been in het graf. Of optie- en brokeractiviteiten e.e.a. kunnen compenseren is nog hoogst onzeker. Van der Moolen is een gokaandeel om met een grote boog omheen te lopen.

Disclaimer

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie geen positie in Van der Moolen.