Bouwconcern BAM Groep presenteerde wederom fraaie kwartaalcijfers. De overname van delen van projectontwikkelaar AM pakt goed uit en de orderportefeuille is stevig gevuld. Analisten reageerden overwegend positief, al blijven de activiteiten in Duitsland een zorgenkindje dat maar niet volwassen wil worden. We zetten de cijfers voor u op een rijtje.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

BAM heeft over het eerste kwartaal van 2006 een nettowinst behaald van 31,4 miljoen euro, tegenover 23,0 miljoen een jaar eerder. De meeste analisten gingen uit van een resultaat tussen de 27 en 28 miljoen. De orderportefeuille bedroeg eind maart 12,3 miljard, een autonome stijging met 6 procent. De divisie Bouw en Vastgoed liet een flinke winststijging zien, mede dankzij de consolidatie van het 51 procent belang in AM.

De acquisitie van delen van AM is voor aandeelhouders interessant omdat de marges bij projectontwikkeling aanzienlijk hoger liggen dan bij het traditionele bouwen. Het concern behaalt ruim de helft van de winst uit Nederland, waarbij volop geprofiteerd wordt van de ontwikkeling en bouw van woningen. Smet op de cijfers is een (opnieuw) groter dan verwacht verlies in Duitsland. Deze ongewilde erfenis van HBG blijft de bouwer parten spelen.

Een andere kritische kanttekening betreft de magere balans. Het eigen vermogen bedraagt slechts 10 procent van het balanstotaal, en dat is bepaald geen solide kengetal. De overname van AM heeft er verder voor gezorgd dat de goodwill post groter is dan het eigen vermogen. De komende jaren mag er dus wel wat meer vet op de botten. Positief punt is en blijft de aantrekkelijke koerswinst verhouding (ruim 11) en het dividendrendement.

BAM handhaaft de eerder afgegeven verwachting van een nettowinst van circa 170 miljoen. Een conservatieve outlook, zeker nu de bouwer 90% van de geschatte jaaromzet al in portefeuille heeft. De winstprognose voor 2006 zal denk ik later dit jaar nog wel verhoogd worden. Een echte aannemer schrijft zijn offerte met een vork en de winstprognose met een zacht potlood. Al met al kunnen de stukken gerust aangehouden worden.