Effectenhuis Van der Moolen is op zoek naar een nieuwe huisaccountant. In een persbericht laat het bedrijf weten een tender te organiseren voor accountantskantoren om het lopende financiële boekjaar te controleren. De huidige accountant, PricewaterhouseCoopers heeft laten weten niet mee te dingen. Interessante vraag: wie heeft wie gedumpt?

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Volgens Van der Moolen is de aanleiding van de tender de wens om één accountant te hebben na de overname van derivatenspecialist Curvalue. Daarnaast wil het effectenhuis de extra accountingkosten die het gevolg zijn van de acquisitie 'zo redelijk mogelijk' houden. Oftewel, zo goedkoop mogelijk. Van der Moolen geeft in het persbericht in ieder geval de indruk zelf het initiatief te hebben genomen tot de zoektocht naar een nieuwe accountant en de breuk met PWC.

PricewaterhouseCoopers heeft Van der Moolen op 31 maart laten weten niet mee te willen doen aan de tender vanwege het "hoge controlerisico", de wens om de accountantskosten in de greep te houden en het feit dat een tender wordt ingezet voor de controle over 2006. Eén ding is duidelijk, de grote risico’s die blijkbaar door PWC worden voorzien hebben niks te maken met de redenen die Van der Moolen aanvoert om een tender te organiseren.

Bestuursvoorzitter Fred Bottcher haastte zich om tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te verklaren dat Van der Moolen geen grote risico’s loopt in haar bedrijfsvoering. Waarom denkt de accountant daar kennelijk anders over? Voorlopig kunnen we alleen gissen, PWC geeft vanwege "geheimhoudingsplicht" geen commentaar. Beleggers wordt daarmee relevante informatie onthouden om het risicoprofiel te kunnen beoordelen.