Midden in de ontwikkelingen van mogelijke fusies en overnames van internationale effectenbeurzen heeft Euronext kans gezien een fraai persbericht naar buiten te brengen. De stijgende omzetten op de Amsterdamse optiebeurs hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Meer dan één miljoen optiecontracten zijn vrijdag van eigenaar verwisseld in Amsterdam.

Door Jacob Hogendijk van Blikopdebeurs.com

Op de derde vrijdag van elke kalendermaand lopen de eerstemaands optie en future contracten af (expiratie). Dit was ook vrijdag 17 maart het geval. Dit levert doorgaans extra handel op. Oude posities worden opgeruimd, nieuwe posities worden opgezet en tussendoor valt er genoeg te handelen voor de traders. Toch is het opmerkelijk dat juist deze expiratiedag een nieuw record behaald is. Op een paar incidentele uitschieters na (Aegon) is de handelsdag vrij vlak verlopen. De AEX future expireerde nagenoeg op de 465 punten uitoefenprijs (464,84), en daar heeft het ook de hele dag een beetje naar uitgezien. Niet iedereen heeft trouwens helemaal in de gaten dat de AEX index expiratie tussen half vier en vier uur plaats vindt in plaats van op het slot. Het lijkt er op dat het vrijdag behaalde record op de optiebeurs niet lang stand zal houden. Als er dit jaar een expiratiedag komt met serieus vuurwerk en heftige bewegingen zou de omzet wel eens flink hoger uit kunnen vallen.

Naast de topomzet van vrijdag blijkt er nog een tweede belangrijker record gevestigd te zijn. De hele expiratiemaand, dat wil zeggen de periode van de februari expiratie tot de maart expiratie, is er een record omzet gevestigd van 11 miljoen contracten. Meerdere dagen grote volumes is voor de handelaren op Beursplein 5 veel interessanter dan een enkele topdag.

Wat Euronext overigens niet voor het voetlicht brengt is dat er feitelijk helemaal geen record omzet gevestigd is. Bij het zogenaamde dividendjagen in 2005 zijn er op sommige dagen in enkele fondsen wel 45 miljoen contracten verhandeld. Daar is echter sprake geweest van een soort fictieve handel waar Euronext niet rijk van werd.

Het echte handelsrecord staat nu in ieder geval tot de april expiratie op 1,1 miljoen contracten. Niet in alle fondsen is de handel even succesvol. Ooit in een vlaag van verstandsverbijstering zijn er bijvoorbeeld light opties op de AEX geïntroduceerd, voor beleggers die financieel niet in staat zijn om een echte index optie te kopen. Donderdag is bekend geworden dat Euronext deze optie klasse gelukkig zal laten verdwijnen. Tot en met oktober 2007 staan er nog contractjes uit, maar dan gaat het boek van de AEX Lights definitief dicht. Euronext heeft het blijkbaar niet eens nodig geacht hiervan melding te maken op haar website.