Een uitbraak van een wereldwijde grieppandemie heeft ernstige gevolgen voor de Nederlandse economie, zo waarschuwt De Nederlansche Bank. In het laatste kwartaalbericht worden de effecten geanalyseerd van een mogelijke pandemie, bijvoorbeeld als het vogelgriepvirus H5N1 zich van mens tot mens verspreidt. Een taboe is hiermee doorbroken, het 'P woord' staat eindelijk op de economische agenda.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Tot nu toe wordt het onderwerp grieppandemie vaak geassocieerd met doemdenken en paniekzaaierij. Volkomen ten onrechte. Hoewel de kans op een pandemie via het H5N1 virus door experts op dit moment klein wordt geacht is de impact dermate groot dat een serieuze risicoanalyse toch wel het minste is wat gedaan kan worden. Het rapport spreekt van een "potentiële bedreiging voor economie en financieel systeem".

Volgens DNB is de Nederlandse economie door haar open karakter en sterke afhankelijkheid van export extra kwetsbaar voor een pandemie. Een daling van het bruto binnenlands product van minimaal 5 procentpunten wordt niet uitgesloten. Oorzaak is dat verschillende sectoren en regio´s in de wereld gelijktijdig of kort op elkaar worden getroffen. Vooral de financiële sector zal grote schade ondervinden van een mondiale vogelgriep pandemie.

Verzekeraars krijgen te maken met extra claims als gevolg van ziekte en sterfte, faillissementen zullen fors stijgen terwijl de vraag naar kredieten en hypotheken afneemt. Pensioenfondsen kunnen in problemen komen door dalende aandelenkoersen. De werkloosheid loopt op en consumentenbestedingen krimpen. DNB verwacht tevens dat de Nederlandse economie zich traag zal herstellen van een pandemie.

De Nederlansche Bank roept overheid en bedrijfsleven op zich serieus voor te bereiden op de gevolgen van een eventuele pandemie. In de VS gebeurt dit al. Medische adviseurs van de regering Bush houden rekening met een ziekteverzuim van 40% op het hoogtepunt van de pandemie. Amerikaanse bedrijven worden geadviseerd concrete plannen moeten maken, zoals telewerken en het aanmoedigen dat zieke werknemers thuis blijven.

Ondertussen blijft het H5N1 virus om zich heen grijpen. Inmiddels is in elf EU staten de voor mensen gevaarlijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Het lijkt een kwestie van tijd dat ook ons land het virus wordt aangetroffen. Geen reden voor paniek. Wel voor een goede voorbereiding en eerlijke voorlichting. Hoe klein de kans ook is dat het worst case scenario werkelijkheid wordt.

Nuttige links:
Yahoo News Bird Flu
CurEvents.com
WHO Avian influenza
Technorati Search